Kraków. Czwartek, 20 września 2018 roku. Imieniny: Eustachego, Faustyny, Renaty
    Strona główna > Hematologia > Nowości - 11 Kongres European Hematology Association...
      Aktualności
      Hematologia
      Interna
      Proktologia
      Publikacje
      Prezentacje
      HEMORON
      Lekarz
      Zakres porad
      Uprawnienia
      Kontakt
      Adresy, linki
      Fotogaleria
"Pamiętaj o tym, że twoje swobodne i wolne od zajęć chwile obciążone są największymi zadaniami i odpowiedzialnością." - św. Augustyn
  dr hab. n. med. Artur Jurczyszyn

  Specjalista chorób wewnętrznych, hematolog
CZYTELNIA

Hematologia

SZPICZAK MNOGI, INTERNATIONAL UNIFORM RESPONSE CRITERIA, HEMATOLOGIA, HEMATOLOG

11 KONGRES EUROPEAN HEMATOLOGY ASSOCIATION (15-18.06.2006)

EHA
European Hematology Association, Rotterdam, NL
www.ehaweb.org
Podczas ostatniego czerwcowego spotkania European Hematology Association (EHA) w Amsterdamie, prof. Heinz Ludwig przedstawił bardzo ciekawe, najnowsze kryteria odpowiedzi na zastosowane leczenie u chorych na szpiczaka mnogiego. Dane te będą opublikowane wkrótce szczegółowo przez B. Durie w czasopiśmie Leukemia.

International Uniform Response Criteria opierają się na klasyfikacji Durie-Salmona z 1975 roku oraz na International Staging System z 2003 roku.
INTERNATIONAL UNIFORM RESPONSE CRITERIA
Całkowita odpowiedź Complete response (CR) Negatywna immunofiksacja (IF) – całkowity brak białka M w surowicy oraz moczu i zniknięcie wszystkich obecnych guzów (plasmocytomas) w tkankach miękkich oraz ≤ 5% nacieku plazmocytów w szpiku kostnym
„Przekonywująca” całkowita odpowiedź - Stringent Complete response (sCR) Całkowita odpowiedź definiowana jw. oraz prawidłowy współczynnik związany z ilością łańcuchów lekkich (free light chain ratio) oraz brak komórek klonalnych w szpiku kostnym badane metodami immunofluorescencyjnymi i immunohistochemicznymi
Bardzo dobra częściowa odpowiedź - Very good partial response (VGPR) Białko monoklonalne (białko M) wykrywane metodą immunofiksacji, ale niewykrywane metodą elektroforezy lub ≥ 90 ↓ stężenia białka M w surowicy oraz w moczu białko M < 100 mg/24 h
Częściowa odpowiedź - Partial response (PR) ≥ 50 ↓ stężenia białka M w surowicy i ↓ białka M w dobowej zbiórce moczu ≥ 90% lub < 200 mg/24 h. Jeśli obecne przy rozpoznaniu ≥ 50% ↓ wymiarów guzów obecnych w tkankach miękkich (plasmocytomas). Jeżeli w surowicy i moczu białko M jest niewykrywalne (pacjent tzw. „niewydzielający”) ≥ 50% ↓
Choroba stabilna - Stable disease Brak kryteriów - cech typowych dla CR, VGPR, PR or PD
Progresja choroby (PD) - używamy przy obliczaniu czasu do progresji (TTP) oraz czasu wolnego od progresji schorzenia (PFS) u chorych, którzy osiągnęli CR ↑ ≥ 25% stężenia białka M w surowicy w stosunku do stanu wyjściowego (↑ ≥ 0,5 g/dl) ↑ ≥ 25% wartości białka M w moczu w stosunku do stanu wyjściowego (↑ ≥ 200 mg/dobę). Pacjent tzw. „niewydzielający” białko M: ↑ w FLC ≥ 10 mg/dl, różnica we współczynniku FLC ratio > 20% ↑ ≥ 10% nacieku plazmocytów w szpiku kostnym. Pojawienie się nowych zmian kostnych lub guzów (plasmocytomas) w tkankach miękkich lub ↑ obecnych zmian kostnych ↑ Hiperkalcemia > 11,5 mg/dl (2,65 mml/l) związana z multiple myeloma
Nawrót kliniczny - Clinical relapse Pojawienie się nowych zmian kostnych lub guzów (plasmocytomas) w tkankach miękkich lub ↑ obecnych zmian kostnych; Hiperkalcemia > 11,5 mg/dl (2,65 mml/l) związana z multiple myeloma ↓ wartości hemoglobiny ≥ 2 g/dl (1,25 mmol/l) ↑ stężenia kreatyniny ≥ 2 mg/dl (177 µmol/l)
Nawrót po osiągnięciu CR - Relapse from CR Pojawienie się na nowo w surowicy lub moczu białka M ≥ 5% nacieku plazmocytów w szpiku kostnym. Pojawienie się innych symptomów progresji (nowe zmiany kostne, nowe plasmocytomas, hiperkalcemia)

Prefesor Pieter Sonneveld z Uniwersytetu w Roterdamie w swoim ciekawym wykładzie na temat nowości w leczeniu chorych na szpiczaka mnogiego, podczas spotkania „Myeloma Euronet”, odbywającym się w tym samym czasie co EHA, wspomniał o licznych, nowych lekach, czynnikach prognostycznych choroby, biologii komórek szpiczakowych oraz mechanizmach przełamywania oporności. Nowe leki mają duży wpływ na klonalne plazmocyty, mikrośrodowisko szpiku kostnego (komórki stromalne) oraz na interakcję pomiędzy komórkami szpiku i patologicznymi plazmocytami. Zależności te zostały schematycznie przedstawione na rysunku poniżej:Profesor Pieter Sonneveld – Prezydent European Myeloma Network (www.myeloma-europe.org) przedstawił również interesujące badanie opublikowane przez Antonio Palumbo dotyczące porównania MP versus MPT. W badaniu tym podawano Melfalan przez 4 dni w dawce 4 mg/m² oraz Encorton przez 4 dni w dawce 2 mg/kg +/- Thalidomide 200 mg/dzień. Wyniki uzyskane przedstawiam poniżej:

MP MPT
PR 44% 48%
CR + nCR 4% 31%
Całkowita odpowiedź 48% 77%
PFS

13,6 miesięcy

25 miesięcy
p < 0,001
OS nie Osiągnięto
Polineuropatia 11% 41%
Incydenty zakrzepowo-zatorowe 4% 19%
Zakończenie badania
Redukcja dawki
6%
15%
40%
20%

Warto również zwrócić uwagę na badanie opracowane przez Włochów i opublikowane w 2005 roku przez Cavo i wsp. Porównywali oni schemat Thal/Dex oraz VAD u nowo zdiagnozowanych pacjentów przed procedurą auto-PBSCT. Wyniki tego badania zamieszczam poniżej:Na pewno warto wspomnieć o najnowszym leku zarejestrowanym przez Food and Drug Administration (FDA) w Stanach Zjednoczonych (USA) w czerwcu 2006 roku do leczenia chorych na szpiczaka mnogiego; tym lekiem jest Revlimid (lenalidomide). Poniżej przedstawiam aktualne wyniki badań II i III fazy dotyczące nowo zarejestrowanego leku:EHA
XI Kongres European Hematology Association w Amsterdamie
congress.ehaweb.org/11th/


Poniżej przedstawiam podsumowanie dotyczące najnowszych leków stosowanych u chorych z opornym i nawrotowym szpiczakiem mnogim, wyniki są bardzo obiecujące.

Leki podawane „solo”

  CR + PR (%) CR + nCR (%)
Thalidomide 30–47 13–14
Lenalidomide 24–27 6
Bortezomib 43 16

Leki podawane w różnych schematach terapeutycznych

  CR + PR (%) CR + nCR (%)
Thalidomide 41–79 17–32
Lenalidomide 51–77 17–29
Bortezomib 45–82 15–36


Opracował: dr n. med. Artur Jurczyszyn, Kraków, 25.07.2006
Katedra i Klinika Hematologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, 31-501 Kraków, ul. Kopernika 17,
tel. (12) 424 74 26 lub 424 76 33 www.cm-uj.krakow.pl/hematologia/Do góry  

Specjalista chorób wewnętrznych, specjalista hematolog
CZYTELNIA: Hematologia | Interna | Proktologia | Publikacje | Prezentacje | HEMORON ©
PORADY I BADANIA: Lekarz | Zakres porad | Uprawnienia | KONTAKT
POZOSTAŁE INFORMACJE: Aktualności | Adresy, linki | Fotogaleria | Home

Copyright © dr hab. n. med. Artur Jurczyszyn, specjalista chorób wewnętrznych, specjalista hematolog
Prywatna Praktyka Internistyczna, Kraków, tel. kom.: +48 601 539 077Projekt, wykonanie: piotrK 2005 & ZdroweMiasto.PL  
Opieka techniczna & administracja: PERITUS
zdrowemiasto.pl & zdrowapolska.pl

Centrale telefoniczne