Kraków. Czwartek, 20 września 2018 roku. Imieniny: Eustachego, Faustyny, Renaty
    Strona główna > Publikacje > Spis publikacji i doniesień zjazdowych
      Aktualności
      Hematologia
      Interna
      Proktologia
      Publikacje
      Prezentacje
      HEMORON
      Lekarz
      Zakres porad
      Uprawnienia
      Kontakt
      Adresy, linki
      Fotogaleria
"Pamiętaj o tym, że twoje swobodne i wolne od zajęć chwile obciążone są największymi zadaniami i odpowiedzialnością." - św. Augustyn
  dr hab. n. med. Artur Jurczyszyn

  Specjalista chorób wewnętrznych, hematolog
CZYTELNIA

Publikacje

SPIS PUBLIKACJI I DONIESIEŃ ZJAZDOWYCH

 1. Skotnicki AB., Piątkowska-Jakubas B., Jurczak W., Wolska-Smoleń T., Jabłoński M., Lorenz F., Walter Z., Węglarska D., Balana-Nowak A., Zdziłowska E., Szostek M., Musiał I., Jurczyszyn A., Verda L. Autologous transplants in haematological malignancies and solid tumours. Bone Marrow Transplantation 1999, 23, 1, 193, 641.
 2. Skotnicki AB., Piątkowska-Jakubas B., Wolska-Smoleń T., Jurczak W., Rucińska M., Sacha T., Hawrylecka D., Jurczyszyn A., Jabłoński M., Lorenz F., Walter Z., Verda L., Węglarska D., Szostek M., Balana-Nowak A., Zdziłowska E., Zawirska D. Przeszczepianie autologicznych komórek hemopoetycznych u chorych z proliferacyjnymi hemocytopatiami oraz guzami litymi w materiale Kliniki Hematologii CM UJ w okresie od kwietnia do grudnia 1998 r., Acta Haematologica Polonica, 1999, 30, 30, 2, 143.
 3. Wolska-Smoleń T., Piątkowska-Jakubas B., Jurczyszyn A., Verda L., Hawrylecka D., Lorenz F., Jabłoński M., Walter Z., .Skotnicki AB. Wysokodozowana chemioterapia wsparta autologicznym przeszczepieniem komórek hemopoetycznych w leczeniu chorych ze szpiczakiem plazmocytowym – obserwacje własne, Acta Haematologica Polonica, 1999, 30, 30, 2, 127.
 4. Skotnicki AB., Wolska-Smoleń T., Jurczyszyn A. Szpiczak mnogi – nowe perspektywy terapeutyczne /Multiple myeloma – new trends in therapy/, Przegląd Lekarski, 1999, 56, 1, 67-72.
 5. Skotnicki AB., Wolska-Smoleń T., Jurczyszyn A. Autologous stem cell transplantations in patients with multiple myeloma– a single Centre experience, VII International Multiple Myeloma Workshop, Stockholm, Sweden, 1999, 79.
 6. Skotnicki AB., Jurczyszyn A., Wolska-Smoleń T. Szpiczak mnogi – rola wysokodozowanej chemioterapii /Multiple myeloma– the role of high-dose chemotherapy/, Advances in Clinical and Experimental Medicine 1999, 8, 3, 189-196.
 7. Wolska-Smoleń T., Jurczyszyn A., Skotnicki AB. Autologous stem cell transplantations in the patients with multiple myeloma– single centre experience, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia, 1999, LIV, D.
 8. Skotnicki AB., Piątkowska-Jakubas B., Machaczka M., Hawrylecka D., Verda L, Jurczyszyn A., Szostek M., Balana-Nowak A., Węglarska D., Lorenz F., Walter Z., Mensah P. Autologous transplants in acute leukemia patients- single centre experience. Bone Marrow Transplantation 2000, 25, 1, 233.
 9. Machaczka M., Rucińska M., Piątkowska-Jakubas B., Jurczyszyn A., Wilczyński J., Załuska A., Szostek M., Walter Z., Balana-Nowak A., Uracz D., Zawilińska D., Skotnicki AB. Acute graft-versus-host disease (aGVHD) and infectious complications followed by allogeneic peripheral blood stem cell transplantation (PBSCT) for acute and chronic myeloid leukemia, Annals of Hematology, 2000, II, 9.
 10. Machaczka M., Rucińska M., Balana-Nowak A., Szostek M., Załuska A., Salamanchouk Z., Zdziłowska E., Piątkowska-Jakubas B., Jurczyszyn A., Skotnicki AB. Evaluation of P-glycoprotein and CD34 co-expression and its clinical relevance for younger de novo acute myeloid leukaemia patients, The Hematology Journal, 2000, 1, 1, 82.
 11. Jurczyszyn A., Wolska-Smoleń T., Machaczka M., Piątkowska-Jakubas B., Skotnicki AB. Single and double autologous stem cell tranpslantation (ASCT) for multiple myeloma (MM) patients. International Journal of Hematology, 2000, 72, 1, 6611.
 12. Wolska-Smoleń T., Lorenz F., Jurczyszyn A., Węglarska D., Balana-Nowak A., Skotnicki AB. Efficacy of hematopietic cell mobilization and use of autologous PBSCT (APBSCT) in multiple myeloma. Blood, 2000, 96, 11, 3579.
 13. Jurczyszyn A., Verda L., Machaczka M., Wolska-Smoleń T., Skotnicki AB. Follow up of multiple myeloma /MM/ patients subjected to high-dose therapy followed by autologous stem cell transplantation /ASCT/- single centre experience, The Judith & George Goldman Symposium on Innovative Research in Multiple Myeloma, Mayo Clinic, 2001
 14. Machaczka M., Jurczyszyn A., Piątkowska-Jakubas B., Rucińska M., Załuska A., Skotnicki AB. Severe hemarrhagic cystitis in hematopoietic cell transplant recipients- single centre experience. Bone Marrow Transplantation, 2001, 27, 1.
 15. Machaczka M., Wojas-Pelc A., Piątkowska-Jakubas B., Rucińska M., Jurczyszyn A., Skotnicki AB. Psolaren and ultraviolet A irradiation (PUVA) as adjuvant treatment of steroid-responsive chronic extensive graft-versus-host desease (GVHD). Bone Marrow Transplantation, 2001, 27, 1.
 16. Piątkowska-Jakubas B., Załuska A., Jurczyszyn A., Stachura J., Rudzki Z., Skotnicki AB. Spontaniczna ostra choroba przeszczep przeciw gospodarzowi u chorego z rozpoznaniem ostrej białaczki szpikowej poddanego syngenicznemu przeszczepieniu komórek hemopoetycznych /A case of spontaneous acute graft versus host disease in AML patient following syngeneic peripheral blood progenitor cell transplantation/, Acta Haematologica Polonica, 2001, 32, 347-354.
 17. Wolska-Smoleń T., Verda L., Jurczyszyn A., Piątkowska-Jakubas B., Skotnicki AB. Skuteczność terapii szpiczaka mnogiego w materiale Kliniki Hematologii Collegium Medicum UJ, III Konferencja Naukowa Schering AG, Falenty, 2001.
 18. Jurczyszyn A., Sacha T., Rudzki Z., Sobociński M., Skotnicki AB., Stachura J. Pancytopenia as the preceding syndrome of colorectal cancer: A Case Report, The Hematology Journal, 2002, 3, 1, 1345.
 19. Jurczyszyn A., Rucińska M., Jurczak W., Sobociński M., Rudzki Z., Salamanchuk Z., Skotnicki AB., Stachura J.J. Stachura: Mycoplasma pneumoniae infection with haematological picture mimicking myelodysplastic syndrome: A Case Report, The Hematology Journal, 2002, 3, 1, 1346.
 20. Sobociński M., Sacha T., Jurczyszyn A., Skotnicki AB. T-cell CSF lymphocytosis of uncertain origin in a CLL patient, The Hematology Journal, 2002, 3, 1, 1460.
 21. Jurczyszyn A., Wolska-Smoleń T., Sobociński M., Starzec A., Dybowicz J., Pietkun I., Zduńczyk A., Dudziński M., Fedak D., Skotnicki AB. Clinical significance of serum lelvels of IL-6, sIL-6R and angiogenic growth factors in multiple myeloma patients. Second Interdisciplinary Euroconference on Angiogenesis, 2002.
 22. Jurczyszyn A., Wolska-Smoleń T., Sobociński M., Fedak D., Naskalski J., Skotnicki A.B. Serum concentrations of proangiogenic cytokines in patients with multiple myeloma, Acta Haematologica Polonica, 2003, 34, 1, 40.
 23. Jurczyszyn A., Wolska-Smoleń T., Zawirska D., Fedak D., Naskalski J. Pro-inflammatory and angiogenic cytokines in multiple myeloma patients. The Hematology Journal, 2003, 4, 1, 176.
 24. Jurczyszyn A., Wolska-Smoleń T., Skotnicki AB. Plasma levels of cytokines in multiple myeloma patients. The Hematology Journal, 2003, 4, 2, 36.
 25. Skotnicki AB., Jurczyszyn A., Wolska-Smoleń T., Krawczyk J., Sobociński M., Fedak D., Naskalski J. Proangiogenic cytokines in multiple myeloma patients. Experimental Haematology, 2003, 31, 7, 1, 490.
 26. Jurczyszyn A., Wolska-Smoleń T., Skotnicki AB. Znaczenie angiogenezy w prawidłowej i nowotworowej hematopoezie, Advances in Clinical and Experimental Medicine, 2003, 12, 4, 489-496.
 27. Jurczyszyn A., Wolska-Smoleń T., Skotnicki AB. Hepatocyte growth factor: from diagnostic to clinical application. Przegląd Lekarski, 2003, 60, 6, 425-434.
 28. Jurczyszyn A., Wolska-Smoleń T., Skotnicki AB. Szpiczak mnogi - rola angiogenezy i zastosowanie talidomidu, Przegląd Lekarski, 2003, 60, 8, 542-547.
 29. Jurczyszyn A., Byrska-Krobicka B. Podejrzenie choroby dekompresyjnej u nurka, Medicina Sportiva Practica, 2003, 4, 3-4.
 30. Jurczyszyn A., Wolska-Smoleń T., Skotnicki AB. Makroglobulinemia Waldenströma – nowe wskaźniki diagnostyczne, czynniki rokownicze oraz kryteria rozpoczęcia terapii. Advances in Clinical and Experimental Medicine, 2004, 13, 2, 327-336.
 31. Jurczyszyn A., Skotnicki AB. Postępy w badaniach nad molekularną patogenezą amyloidozy oraz implikacje kliniczne. Progress in research on the molecular basis of amyloidosis pathogenesis and its clinical implications. Advances in Clinical and Experimental Medicine, 2004, 13,4, 669-676.
 32. Ręcki M., Rusek E., Lamparski M., Jawień A., Jurczyszyn A. Stopniowa dylatacja zwieraczy w leczeniu ostrej szczeliny odbytu, Proktologia, 2004 suplement 1, 14.
 33. Ręcki M., Rusek E., Lamparski M., Jawień A., Jurczyszyn A. Ocena przydatności metody Hemoron® w ambulatoryjnym leczeniu choroby hemoroidalnej, Proktologia, 2004 suplement 1, 15.
 34. Jurczyszyn A., Skotnicki AB. Makroglobulinemia Waldenströma – opinie ekspertów dotyczące nowych możliwości terapii oraz kryteria odpowiedzi na leczenie. Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej, 2004, CXII, 3 (9), 1113-1121.
 35. Jurczyszyn A., Wolska-Smoleń T., Skotnicki AB. Mechanizmy patogenetyczne warunkujące nowe sposoby terapii szpiczaka mnogiego I. Znaczenie cytokin. Advances in Clinical and Experimental Medicine, 2005, 14, 1, 137-143.
 36. Jurczyszyn A., Wolska-Smoleń T., Skotnicki AB. Mechanizmy patogenetyczne warunkujące nowe sposoby terapii szpiczaka mnogiego II. Nowe leki. Advances in Clinical and Experimental Medicine, 2005, 14, 1, 145-154.
 37. Majka M., Jurczyszyn A., Zebzda A., Czogała W., Rudzki Z., Goździk J., Wolska T., Skotnicki AB, Ratajczak MZ. Expression of c-met receptor in bone marrow of multiple myeloma patients following chemiotherapy, Haematologica - the Hematology Journal, 2005, S1, 915.
 38. Zawirska D., Jurczyszyn A., Skotnicki AB. Disseminated granulocytic sarcoma in patient with chronic pancreatitis, 2005, EBMT Meeting, Prague.
 39. Jurczyszyn A., Skotnicki AB. Inhibitory proteasomów w leczeniu szpiczaka mnogiego, Ordynator leków, 2005, vol. 5, nr 4 (42), 3-12.
 40. Majka M., Jurczyszyn A., Zebzda A., Czogała W., Rudzki Z., Goździk J., Wolska T., Skotnicki AB, Ratajczak MZ. Expression of c-met receptor in bone marrow of multiple myeloma patients following chemiotherapy, Acta Haematologica Polonica, 2005, vol. 36, S2, 149.
 41. Jurczyszyn A., Skotnicki AB. Zastosowanie inhibitorów proteasomów w chorobach nowotworowych, Advances in Clinical and Experimental Medicine, 2006, 15,2, 309-320.
 42. Skotnicki AB, Dmoszyńska A., Jurczyszyn A., Wolska-Smoleń T. Nowe możliwości terapeutyczne w szpiczaku mnogim, Acta Haematologica Polonica, 2006, 37, 1, 18-34.
 43. Jurczyszyn A. Metoda Hemoron w terapii choroby hemoroidalnej - ocena wstępnych wyników leczenia z lat 2004 -2006, Proktologia, 2006, 2, 26.
 44. Zebzda A., Jurczyszyn A., Czogała W., Lesko E., Goździk J., Skotnicki AB., Majka M. Comparison of Myeloma Cells Killing Efficiency by Geldanamycin and Its Analogs, Blood, 108, 11, 5027.
 45. Jurczyszyn A., Skotnicki AB. Bortezomib- pierwszy inhibitor proteasomów w terapii szpiczaka mnogiego, Współczesna Onkologia, 2007, 11,3, 112-124.
 46. Jurczyszyn A., Małkowski B., Skotnicki AB. Preliminary polish experience in the diagnostic utility of 18-FDG PET in the assessment of patients with multiple myeloma, Acta Haematologica Polonica, 2007, 38, 1, 21.
 47. Jurczyszyn A., Skotnicki AB. Nowe leki w terapii szpiczaka mnogiego, Współczesna Onkologia, 2007, 11, 4, 186-194.
 48. Majka M., Zebzda A., Jurczyszyn A., Jarocha D., Skotnicki AB. Increased expression of pro-angiogenic and decreases expression of osteogenic genes In mesenchymal stem cell after stimulation with myeloma – derived microvesicles, Haematologica - the Hematology Journal, 2007, S1, 1005.
 49. Jurczyszyn A., Małkowski B., Skotnicki AB. Diagnostic utility of 18-FDG PET in the assessment of patients with multiple myeloma, Haematologica - the Hematology Journal, 2007, S1, 1532.
 50. Majka M., Zebzda A., Jurczyszyn A., Jarocha D., Skotnicki AB. Gene expression profile in bone marrow – derived stromal cells of myeloma patients, Haematologica - the Hematology Journal, 2007, S2, 106.
Katedra i Klinika Hematologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, 31-501 Kraków, ul. Kopernika 17,
tel. (12) 424 74 26 lub 424 76 33 www.cm-uj.krakow.pl/hematologia/


Publikacje
Wszystkie artykuły w tym dziale:

Do góry  

Specjalista chorób wewnętrznych, specjalista hematolog
CZYTELNIA: Hematologia | Interna | Proktologia | Publikacje | Prezentacje | HEMORON ©
PORADY I BADANIA: Lekarz | Zakres porad | Uprawnienia | KONTAKT
POZOSTAŁE INFORMACJE: Aktualności | Adresy, linki | Fotogaleria | Home

Copyright © dr hab. n. med. Artur Jurczyszyn, specjalista chorób wewnętrznych, specjalista hematolog
Prywatna Praktyka Internistyczna, Kraków, tel. kom.: +48 601 539 077Projekt, wykonanie: piotrK 2005 & ZdroweMiasto.PL  
Opieka techniczna & administracja: PERITUS
zdrowemiasto.pl & zdrowapolska.pl

Centrale telefoniczne