Kraków. Piątek, 19 października 2018 roku. Imieniny: Michaliny, Michała, Piotra
    Strona główna
      Aktualności
      Hematologia
      Interna
      Proktologia
      Publikacje
      Prezentacje
      HEMORON
      Lekarz
      Zakres porad
      Uprawnienia
      Kontakt
      Adresy, linki
      Fotogaleria
"Pamiętaj o tym, że twoje swobodne i wolne od zajęć chwile obciążone są największymi zadaniami i odpowiedzialnością." - św. Augustyn
  dr hab. n. med. Artur Jurczyszyn

  Specjalista chorób wewnętrznych, hematolog
CZYTELNIA

Publikacje

Rola mikrośrodowiska szpiku kostnego w patogenezie szpiczaka plazmocytowego

The role of the bone marrow microenvironment in the pathogenesis of multiple myelomaHig Med Dosw (online), 2015; tom 69: 521-533
strona www

Streszczenie
Szpiczak plazmocytowy (multiple myeloma, MM) jest jednym z najczęstszych złośliwych nowotworów hematologicznych. Pozostaje nadal chorobą nieuleczalną. Od dziesięcioleci podstawą leczenia była niecelowana terapia z zastosowaniem leków cytostatycznych i immunosupresyjnych. Ponieważ szpiczak najczęściej występuje w populacji pacjentów w podeszłym wieku źle tolerujących agresywną terapię, nieswoiste podejścia lecznicze prowadziły często do skrócenia przeżywalności pacjentów. Intensywne badania nad MM, umożliwiły identyfikację oddziaływań międzycząsteczkowych zachodzących między komórkami MM, a szpikowym mikrośrodowiskiem nowotworu, odpowiedzialnych za rozwój choroby i powiązanych z nią powikłań, takich jak osteolityczne zmiany kostne. Poznanie molekularnych mechanizmów działania cząsteczek adhezyjnych, cytokin i szlaków sygnałowych, uczestniczących w rozwoju i progresji MM, doprowadziło do opracowania nowoczesnych, celowanych terapii, poprawiających jakość życia pacjentów i znacznie wydłużających medianę czasu przeżycia. Omówiono stan wiedzy dotyczący molekularnych mechanizmów patogenetycznych sprzyjających progresji nowotworu i prowadzących do niszczenia tkanki kostnej, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia oddziaływań ze szpikowym mikrośrodowiskiem nowotworu.

Summary
Multiple myeloma (MM) is one of the most common hematologic malignancies. It remains an incurable disease, so far. The mainstay of treatment for decades was pointless therapy with cytostatic agents and immunosuppressant’s. Because myeloma is most common in the elderly population, vulnerable to aggressive therapy, non-specific treatment approaches led to poor patient survival. Intensive study of MM, allowed identification of the molecular interactions between myeloma cells and bone marrow tumour microenvironment, responsible for the development of the disease and associated complications, such as osteolytic bone lesions. Understanding the molecular mechanisms of action of adhesion molecules, cytokines and signalling pathways involved in the development of myeloma, has led to develop of novel, targeted therapies to improve the quality of patients life and significantly prolong the median survival time. This paper discusses the current state of knowledge of signalling pathways involved in the progression of cancer and the destruction of bone tissue, with particular emphasis on interactions with the bone marrow microenvironment of the tumour.

Wprowadzenie
Zgodnie z najnowszymi badaniami szpiczak plazmocytowy (MM) stanowi 1% wszystkich nowotworów, ze stwierdzonymi 33 400 nowymi przypadkami oraz 20 300 przypadkami zgonów w Unii Europejskiej w 2012 r. [36]. MM występuje głównie u pacjentów starszych, 71% przypadków rozpoznawanych jest u osób w wieku 65 lat i starszych. Bardzo niewielką liczbę przypadków zdiagnozowano u chorych poniżej 40 lat. Nowotwór ten występuje dwa razy częściej u osób rasy czarnej w porównaniu z osobami rasy kaukaskiej lub Azjatami [16,17].

MM jest nieuleczalną, złośliwą chorobą terminalnie zróżnicowanych limfocytów B (plazmocytów), charakteryzującą się ich klonalną ekspansją w szpiku kostnym (bone marrow, BM) i wydzielaniem przez nie monoklonalnej immunoglobuliny (Ig), obecnej w krwi i/lub moczu oraz destrukcją tkanki kostnej [101]. Typowy obraz kliniczny pacjentów obejmuje nawrotowe zakażenia i niedokrwistość wynikające z zajęcia szpiku, rozwój niewydolności nerek, zaburzenia w układzie kostnym, głównie bardzo nasilone dolegliwości bólowe, liczne złamania kości i hiperkalcemię.

Pełna wersja publikacji [plik PDF]

Publikacje
Wszystkie artykuły w tym dziale:

Do góry  

Specjalista chorób wewnętrznych, specjalista hematolog
CZYTELNIA: Hematologia | Interna | Proktologia | Publikacje | Prezentacje | HEMORON ©
PORADY I BADANIA: Lekarz | Zakres porad | Uprawnienia | KONTAKT
POZOSTAŁE INFORMACJE: Aktualności | Adresy, linki | Fotogaleria | Home

Copyright © dr hab. n. med. Artur Jurczyszyn, specjalista chorób wewnętrznych, specjalista hematolog
Prywatna Praktyka Internistyczna, Kraków, tel. kom.: +48 601 539 077Projekt, wykonanie: piotrK 2005 & ZdroweMiasto.PL  
Opieka techniczna & administracja: PERITUS
zdrowemiasto.pl & zdrowapolska.pl

Centrale telefoniczne