Kraków. Czwartek, 20 września 2018 roku. Imieniny: Eustachego, Faustyny, Renaty
    Strona główna
      Aktualności
      Hematologia
      Interna
      Proktologia
      Publikacje
      Prezentacje
      HEMORON
      Lekarz
      Zakres porad
      Uprawnienia
      Kontakt
      Adresy, linki
      Fotogaleria
"Pamiętaj o tym, że twoje swobodne i wolne od zajęć chwile obciążone są największymi zadaniami i odpowiedzialnością." - św. Augustyn
  dr hab. n. med. Artur Jurczyszyn

  Specjalista chorób wewnętrznych, hematolog
CZYTELNIA

Publikacje

Daratumumab - przełomowy lek w terapii szpiczaka plazmocytowego

Daratumumab - breakthrough drug in multiple myeloma therapyHig Med Dosw (online), 2014; 68: 1352-1360
e-ISSN 1732-2693

strona www

Streszczenie
Mimo znaczących postępów w leczeniu dzięki wprowadzeniu do terapii leków immunomodulujących i inhibitorów proteasomu, szpiczak plazmocytowy (MM, multiple myeloma) pozostaje nadal chorobą nieuleczalną. W ostatnich dwóch latach przełomowym lekiem w terapii celowanej MM okazało się monoklonalne przeciwciało anty-CD38, daratumumab (DARA). W początkowych stadiach badań klinicznych stwierdzono, że DARA jest lekiem bezpiecznym w stosowaniu i charakteryzuje się obiecującą aktywnością kliniczną w monoterapii i w połączeniu z lenalidomidem u pacjentów z nawrotowym MM, u których doszło do przynajmniej dwukrotnego niepowodzenia terapii innymi lekami, takimi jak bortezomib, talidomid czy lenalidomid oraz przeszczepem komórek macierzystych. W artykule opisano przeprowadzone przedkliniczne i kliniczne badania z zastosowaniem DARA, patofizjologiczne podstawy działania leku oraz perspektywy jego dalszego zastosowania w terapii MM.

Summary
Multiple myeloma (MM) remains incurable despite important recent advances in treatment. Over the last 2 years, an anti-CD38 monoclonal antibody daratumumab (DARA) has emerged as a breakthrough targeted therapy for patients with MM. Early-stage clinical trials have found DARA to be safe and to have encouraging clinical activity as a single agent and in combination with lenalidomide in heavily pretreated, relapsed patients in whom other novel agents (such as bortezomib, thalidomide and lenalidomide) as well as stem cell transplant has already failed. This review discusses the preclinical and clinical development of DARA, its pathophysiological basis, and its prospects for future use in MM.

Cząsteczka CD38 - receptor i enzym komórkowy
Badania nad biologią i funkcją cząsteczki CD38 wykazały, że należy ona do rodziny białek, których funkcje są związane z aktywnością receptorową i enzymatyczną obserwowaną w populacjach leukocytów, pełniąc istotną rolę zarówno w adhezji i oddziaływaniach międzykomórkowych, jak i w przekazywaniu sygnału aktywacyjnego do wnętrza komórki. CD38 jest przezbłonową jednołańcuchową glikoproteiną wielkości 46 kD, zawierającą w swojej strukturze region zewnątrzkomórkowy o długości 257 aminokwasów oraz krótkie domeny – przezbłonową i cytoplazmatyczną, o długości odpowiednio 23 i 20 aminokwasów [2].

Wykazano, że białko CD38 może występować zarówno w postaci związanej z błoną, jak i w postaci rozpuszczalnej, której obecność wykazano w płynach ustrojowych w warunkach fizjologicznych i patologicznych, a wzajemne interakcje obu postaci CD38 wzmacniają oddziaływania antygenu CD38 z jego strukturalnym ligandem CD31 na powierzchni komórek zrębowych szpiku oraz limfocytów obwodowych węzłów chłonnych [9]. Interakcje między CD38 a jego ligandem CD31 na limfocytach T i B, komórkach NK i komórkach zrębowych szpiku kostnego były przedmiotem intensywnych badań, potwierdzając ich udział w pozytywnej regulacji procesu aktywacji i proliferacji różnych populacji limfocytów.

Pełna wersja publikacji [plik PDF]

Publikacje
Wszystkie artykuły w tym dziale:

Do góry  

Specjalista chorób wewnętrznych, specjalista hematolog
CZYTELNIA: Hematologia | Interna | Proktologia | Publikacje | Prezentacje | HEMORON ©
PORADY I BADANIA: Lekarz | Zakres porad | Uprawnienia | KONTAKT
POZOSTAŁE INFORMACJE: Aktualności | Adresy, linki | Fotogaleria | Home

Copyright © dr hab. n. med. Artur Jurczyszyn, specjalista chorób wewnętrznych, specjalista hematolog
Prywatna Praktyka Internistyczna, Kraków, tel. kom.: +48 601 539 077Projekt, wykonanie: piotrK 2005 & ZdroweMiasto.PL  
Opieka techniczna & administracja: PERITUS
zdrowemiasto.pl & zdrowapolska.pl

Centrale telefoniczne