Hematolog

Specjalista chorób wewnętrznych oraz specjalista hematolog, zatrudniony na stanowisku profesora w Katedrze Hematologii UJ CM w Krakowie. Współzałożyciel i prezes Fundacji Centrum Leczenia Szpiczaka (organizacja pożytku publicznego). Przewodniczący Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów.
MAŁOPOLSKA, KRAKÓW
"Zdarza się rozsądek u młodych i nierozsądek u starych, albowiem rozumnego myślenia uczą nie lata, lecz wczesne zdobywanie wiedzy i przyrodzone zdolności." - Demokryt

Prof. dr hab. n. med. Artur Jurczyszyn

HEMATOLOG, KRAKÓW
Współczesna hematologia jest nauką interdyscyplinarną, korzystającą i zazębiającą się w teorii i praktyce z wieloma dziedzinami z zakresu ogólnej wiedzy technicznej, fizyki, chemii, genetyki, cytogenetyki, biologii molekularnej, cytoenzymologii itd. oraz z nieomal wszystkimi dziedzinami klinicznej wiedzy medycznej. Częstość występowania chorób nowotworowych układu krwiotwórczego wciąż się zwiększa, co ma zapewne związek z zanieczyszczeniem środowiska i wpływem czynników chemicznych na organizm ludzki, a zwłaszcza na szczególnie wrażliwe komórki macierzyste, wreszcie z ingerencją wirusów w przemiany komórkowe.
KRAKÓW
Specjalista hematolog
Metoda pozwala na bezbolesne, bezpieczne i skuteczne leczenie choroby hemoroidalnej. Metodzie towarzyszy poprawa jakości życia pacjentów – również dlatego, że pacjenci niemal bezpośrednio po zabiegu mogą wrócić do wykonywania swoich codziennych czynności. Metoda oparta jest na małoinwazyjnym prostym sposobie aplikacji prądu jednofazowego, generowanego przez źródło o niskim napięciu, na naczynia doprowadzające do splotów hemoroidalnych. Małoinwazyjny charakter metody pozwala również na leczenie pacjentów, u których zastosowanie innych, radykalniejszych metod nie jest możliwe. Ambulatoryjny i bezbolesny charakter metody pozwala także na...
HEMORON
Leczenie choroby hemoroidalnej
"Pamiętaj o tym, że twoje swobodne i wolne od zajęć chwile obciążone są największymi zadaniami i odpowiedzialnością." - św. Augustyn