Hematolog, Internista

www.jurczyszyn.eu

Lekarz / Hematolog

dr hab. n. med. Artur Jurczyszyn, prof. UJ

Specjalista chorób wewnętrznych oraz specjalista hematolog, zatrudniony na stanowisku profesora uczelni w Katedrze Hematologii UJ CM w Krakowie. Jego bieżąca działalność kliniczna i naukowa dotyczy szczególnie zagadnień związanych z leczeniem dyskrazji plazmocytowych. Autor ponad 130 publikacji naukowych o łącznym współczynniku oddziaływania > 220, wskaźnik Hirscha 12; redaktor sześciu monografii książkowych z zakresu klinicznej hematologii. Jest członkiem Zarządu Polskiej Grupy Szpiczakowej Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, Międzynarodowej Grupy Roboczej ds. Szpiczaka Mnogiego (IMWG), Europejskiego Towarzystwa Hematologicznego (EHA), Amerykańskiego Towarzystwa Hematologicznego (ASH), Międzynarodowego Towarzystwa ds. Szpiczaka (IMS).

W 1996 roku ukończył Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego, w 2003 roku obronił pracę doktorską dotyczącą znaczenia cytokin w patogenezie szpiczaka mnogiego, w 2016 roku uzyskał tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych za cykl publikacji dotyczący biologii i leczenia szpiczaka plazmocytowego. Opisał i opublikował największe na świecie grupy chorych z rzadką postacią skórną szpiczaka (53 osoby) oraz z zajęciem centralnego systemu nerwowego w przebiegu szpiczaka plazmocytowego (172 osoby). Autor klinicznego opisu 117 chorych z pierwotną białaczką plazmocytową oraz pomysłodawca indeksu prognostycznego w tej chorobie od 2018 roku. Odbył staże naukowe w John Theurer Cancer Institute w Hackensack (2012) oraz w Dana Farber Cancer Institute w Bostonie (2014).

Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów

www.pthit.pl

W 2015 roku uhonorowany jubileuszowym medalem 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego w uznaniu wieloletniej pracy lekarskiej i naukowej. W 2016 roku otrzymał wyróżnienie „Amicus hominum” – dla osób działających na rzecz dobra innych od Marszałka Województwa Małopolskiego i w 2017 roku uhonorowany nagrodą I stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia naukowe. W 2018 roku otrzymał Nagrodę im. Tadeusza Browicza od Polskiej Akademii Umiejętności za wybitne osiągnięcia w medycynie. Współzałożyciel i prezes działającej od 2008 roku Fundacji Centrum Leczenia Szpiczaka, która jest organizacją pożytku publicznego. Od 2017 roku Przewodniczący Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, ponadto Pełnomocnik Dziekana Wydziału Lekarskiego UJ CM.

Fundacja Centrum Leczenia Szpiczaka

www.szpiczak.org

Pozamedyczne zainteresowania to: film, teatr, muzyka jazzowa, podróże, narciarstwo oraz turystyka.

dr hab. n. med. Artur Jurczyszyn, prof. UJ

KRAKÓW