Kraków. Czwartek, 20 września 2018 roku. Imieniny: Eustachego, Faustyny, Renaty
    Strona główna
      Aktualności
      Hematologia
      Interna
      Proktologia
      Publikacje
      Prezentacje
      HEMORON
      Lekarz
      Zakres porad
      Uprawnienia
      Kontakt
      Adresy, linki
      Fotogaleria
"Pamiętaj o tym, że twoje swobodne i wolne od zajęć chwile obciążone są największymi zadaniami i odpowiedzialnością." - św. Augustyn
  dr hab. n. med. Artur Jurczyszyn

  Specjalista chorób wewnętrznych, hematolog
CZYTELNIA

Publikacje

POMALIDOMID - nowy immunomodulujący lek w terapii szpiczaka plazmocytowego

Dodatkowe słowa kluczowe: leczenie, leczenie wspomagajšce, monitorowanie, ocena odpowiedzi, rozpoznanie, szpiczak plazmocytowyActa Haematologica Polonica 45 (2014) 171-178
strona www

POMALIDOMIDE - A new immunomodulatory drug in the treatment of multiple myeloma

Wprowadzenie
Szpiczak plazmocytowy (multiple myeloma; MM) jest nowotworem hematologicznym charakteryzującym się rozrostem plazmocytów w szpiku kostnym i destrukcją ważnych narządów [1]. Roczna zachorowalność w Europie wynosi 6:100 000 osób [2]; głównie chorują osoby po 65. roku życia. W miarę postępu choroby dochodzi do zmniejszenia odporności na zakażenia, niewydolności nerek oraz zespołu nadlepkości krwi, głównych przyczyn zgonów chorych na MM. Aktualnie stosowane schematy leczenia MM - w oparciu o leki takie jak talidomid, lenalidomid czy bortezomib - znacznie wydłużyły całkowity czas przeżycia (overall survival; OS) chorych [3]. Preferowana metoda terapii u młodszych pacjentów (<65 lat) obejmuje leczenie indukcyjne, a następnie autologiczne przeszczepienie komórek macierzystych (autologous stem cell transplant; ASCT) [4, 5]. Wykazano wyraźne wydłużenie czasu przeżycia wolnego od progresji ( progression free survival; PFS) chorych przyjmujących lenalidomid w schemacie leczenia podtrzymującego po ASCT [6, 7]. W przypadku osób w podeszłym wieku oraz zdyskwalifikowanych od ASCT preferowane leczenie oparte jest na trójlekowym schemacie obejmującym kompleks melfalan–prednizon (MP) w skojarzeniu z talidomidem lub bortezomibem oraz MP–lenalidomid skojarzony z leczeniem podtrzymującym lenalidomidem, a także dwulekowy schemat obejmujący terapię lenalidomidem w skojarzeniu z małymi dawkami deksametazonu [8, 9]. Mimo postępów w leczeniu u wszystkich pacjentów dochodzi do nawrotów choroby i ostatecznie do rozwoju oporności na dostępne leki. Nowy lek immunomodulujący (immunomodulatory drug; IMiD) - pomalidomid, jak również inhibitor proteasomów drugiej generacji - karfilzomib wykazały dużą skuteczność w przypadku choroby nawrotowej i zostały zatwierdzone przez Urząd ds. Żywności i Leków USA (Food and Drug Administration). W krajach Unii Europejskiej pomalidomid pod nazwą IMNOVID został zarejestrowany w sierpniu 2013 roku.

Informacje o związku
Pomalidomid jest lekiem immunomodulującym najnowszej generacji wprowadzonym do leczenia chorych na MM. Zazwyczaj podawany jest w dawce 4 mg na dobę w dniach 1.–21. z 28-dniowych cykli. Oprócz wspomagania układu odpornościowego i właściwości przeciwzapalnych pomalidomid wykazuje aktywność antyproliferacyjną oraz silne działanie przeciw angiogenezie. Lek ulega interkonwersji w osoczu na drodze mechanizmów enzymatycznych i nieenzymatycznych...Pełna wersja publikacji [plik PDF]

Publikacje
Wszystkie artykuły w tym dziale:

Do góry  

Specjalista chorób wewnętrznych, specjalista hematolog
CZYTELNIA: Hematologia | Interna | Proktologia | Publikacje | Prezentacje | HEMORON ©
PORADY I BADANIA: Lekarz | Zakres porad | Uprawnienia | KONTAKT
POZOSTAŁE INFORMACJE: Aktualności | Adresy, linki | Fotogaleria | Home

Copyright © dr hab. n. med. Artur Jurczyszyn, specjalista chorób wewnętrznych, specjalista hematolog
Prywatna Praktyka Internistyczna, Kraków, tel. kom.: +48 601 539 077Projekt, wykonanie: piotrK 2005 & ZdroweMiasto.PL  
Opieka techniczna & administracja: PERITUS
zdrowemiasto.pl & zdrowapolska.pl

Centrale telefoniczne