Kraków. Piątek, 19 października 2018 roku. Imieniny: Michaliny, Michała, Piotra
    Strona główna
      Aktualności
      Hematologia
      Interna
      Proktologia
      Publikacje
      Prezentacje
      HEMORON
      Lekarz
      Zakres porad
      Uprawnienia
      Kontakt
      Adresy, linki
      Fotogaleria
"Pamiętaj o tym, że twoje swobodne i wolne od zajęć chwile obciążone są największymi zadaniami i odpowiedzialnością." - św. Augustyn
  dr hab. n. med. Artur Jurczyszyn

  Specjalista chorób wewnętrznych, hematolog
CZYTELNIA

Publikacje

Monoklonalne przeciwciała w szpiczaku plazmocytowym - przełom w terapii

Monoclonal antibodies in multiple myeloma - breakthrough in the therapyActa Haematologica Polonica 46 (2015) 359–367
strona www

Wstęp
Szpiczak plazmocytowy (MM), z zachorowalnością 6:100 000 osób rocznie, jest jedną z najczęściej spotykanych hemato-logicznych chorób rozrostowych [1]. W ostatnich latach, głównie dzięki wprowadzeniu nowych leków, takich jak inhibitory proteasomu oraz leki immunomodulujące, udało się znacznie wydłużyć całkowite przeżycie (OS) chorych. U pacjentów kwalifikujących się do procedury ASCT (przeszczepienie autologicznych krwiotwórczych komórek macierzystych) OS wynosi 6–8 lat, u pacjentów niekwalifikujących się do ASCT zaś 4–6 lat [2]. Jednakże, ze względu na wydłużanie się średniej życia populacji oraz stwierdzanie MM u coraz młodszych osób, choroba nadal pozostaje wyzwaniem terapeutycznym. Istnieje kilka przesłanek do poszukiwania nowych środków terapeutycznych w szpiczaku. Wiele wskazuje na to, że głębokość uzyskanej odpowiedzi przekłada się na OS [3]. Zaś w kolejnych nawrotach u pacjentów „podwójnie opornych” na bortezomib i lenalidomid istnieje potrzeba stosowania leków o odmiennym mechanizmie działania [2]. Poszukuje się też sposobów podtrzymania uzyskanej remisji przy minimalnych efektach ubocznych terapii. Spośród badanych substancji, wśród których są inhibitory deacetylazy histonowej, inhibitory mTOR/Akt, inhibitory białka wrzecionowego kinezyny (Arry-520), przeciwciała monoklonalne stanowią grupę najbardziej obiecującą. Zainteresowanie nimi nasiliło się od około dwóch dekad, czyli od czasu sukcesu rytuksymabu i trastuzumabu. Obecnie bada się ponad 20 przeciwciał monoklonalnych w szpiczaku [4] (Tab. I).

Jak dotąd jednak żadna z substancji nie została dopuszczona do leczenia w MM. Przeciwciała monoklonalne są jedynie dostępne dla chorych w ramach badań klinicznych. W przebiegu szpiczaka plazmocytowego pojawia się pogłębiająca się dysregulacja układu immunologicznego. Dochodzi do pogorszenia odporności humoralnej, utraty prawidłowej funkcji limfocytów T i innych komórek efektorowych, komórek prezentujących antygen, a jednocześnie wzmożonego działania komórek i szlaków hamujących [5]. Rola przeciwciał nie ogranicza się jedynie do wyszukiwania komórek szpiczaka i ich uszkadzania, np. przez receptory czynników wzrostu czy cząsteczki adhezyjne na ich powierzchni. W tej aktywności immunoglobuliny można zresztą wesprzeć poprzez dołączanie do nich toksyn uszkadzających komórki. Istotna jest też komponenta pośrednia działania przeciwciał. Neutralizują one czynniki wzrostu w mikrośrodowisku szpiku kostnego, hamują angiogenezę, wpływają na przebudowę kostną [6]. Dla przykładu elotuzumab stymuluje komórki NK do bardziej aktywnego zabijania nowotworowych plazmocytów. Zauważono, że proces ten dotyczy zarówno SLAM7 dodatnich jak i ujemnych komórek, więc nie jest bezpośrednio zależny od wiązania przez nie leku [5].

Pełna wersja publikacji [plik PDF]

Publikacje
Wszystkie artykuły w tym dziale:

Do góry  

Specjalista chorób wewnętrznych, specjalista hematolog
CZYTELNIA: Hematologia | Interna | Proktologia | Publikacje | Prezentacje | HEMORON ©
PORADY I BADANIA: Lekarz | Zakres porad | Uprawnienia | KONTAKT
POZOSTAŁE INFORMACJE: Aktualności | Adresy, linki | Fotogaleria | Home

Copyright © dr hab. n. med. Artur Jurczyszyn, specjalista chorób wewnętrznych, specjalista hematolog
Prywatna Praktyka Internistyczna, Kraków, tel. kom.: +48 601 539 077Projekt, wykonanie: piotrK 2005 & ZdroweMiasto.PL  
Opieka techniczna & administracja: PERITUS
zdrowemiasto.pl & zdrowapolska.pl

Centrale telefoniczne